CORONA

Beste mensen,

Het zal u niet ontgaan zijn dat er overal verstrekkende maatregelen worden genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook wij als fysiotherapiepraktijk zullen niet aan deze maatregelen ontkomen. Wij hebben dan ook besloten om alle niet noodzakelijke behandelingen per direct, tot nader order, te staken.

Bent u onlangs verwezen door uw arts of indien u van mening bent dat behandeling noodzakelijk is, dan verzoeken wij u om telefonisch of per mail, contact met ons op te nemen. Samen met uw therapeut zal dan de ernst van de klacht worden bekeken en hoe het contact zal worden vormgegeven indien dit noodzakelijk is.