CKR

Om de kwaliteit van de fysiotherapeuten te kunnen waarborgen, heeft de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), het Centraal Kwaliteits Register (CKR) in het leven geroepen. Om als fysiotherapeut in dit register ingeschreven te kunnen staan, moet hij aan een aantal eisen voldoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld verplichte bijscholing en het behandelen volgens bepaalde, door wetenschappelijke studies onderbouwde, richtlijnen die door de beroepsgroep zijn opgesteld.

Alle fysiotherapeuten die in ons centrum werkzaam zijn, zijn ingeschreven in het CKR waardoor u ervan verzekerd bent dat u door een therapeut behandeld wordt die aan de kwaliteitseisen voldoet die u van een fysiotherapeut mag verwachten.

Naast het CKR is elke fysiotherapeut ingeschreven in het BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) register. Het BIG register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wanneer een fysiotherapeut niet staat ingeschreven in dit register mag hij zich geen fysiotherapeut noemen en het beroep fysiotherapie niet uitoefenen.

U kunt zelf nakijken of uw therapeut geregistreerd staat op www.fysiotherapie.nl onder het kopje registertherapeut. Bovendien staat op deze site veel interessante informatie over fysiotherapie.

Wet BIG

Het doel van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg, de Wet BIG, is ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog is en blijft. Wanneer een fysiotherapeut zijn opleiding heeft afgerond, schrijft hij zich in in het zogenaamde BIG register. Pas dan mag hij zich officieel fysiotherapeut noemen en zijn vak uitoefenen. Het beroep fysiotherapeut is hiermee een wettelijk beschermd beroep. Hiermee vallen fysiotherapeuten ook onder het tuchtrecht. Meer informatie kunt u vinden op www.bigregister.nl. Oefentherapeuten vallen niet onder de Wet BIG.

Hieronder kunt u de BIG-nummers vinden van onze fysiotherapeuten:
Johanna Baar: 19033012804
Roelof Kelly: 59034094504
Adeline Kronenberg: 19034234004
Luc Theeuwen: 29051423804
Jan van Velzen: 29916865004
Titus van Warmerdam: 59920148204
Pim van Amelsvoort: 69925632104

WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken heeft of krijgt. Zodra een arts of therapeut u gaat onderzoeken of behandelen is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

Op de website www.dwangindezorg.nl kunt u lezen wat dit voor u kan betekenen.

Maak nu een afspraak!

Direct een afspraak maken met een therapeut?